ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİ;

Devri-Âlem Eğitim Kurumlarında hedefimiz araştıran, özgüvenli, problem çözme odaklı, kendini iyi ifade edebilen, gelişen dünyaya ayak uydurabilen bireyler yetiştirmektir.

Devrialem Eğitim Kolejleri Ortaokul Birimi, öğrencilerine Türk Milli Eğitimi’nin öngördüğü unsurları temel alarak, uluslararası standartlarda, yenilikçi bir akademik program sunar. Ortaokulda uyguladığımız eğitim sistemi yer verdiğimiz Eğitim Atmosferi, Sosyal Atmosfer, Evensel Atmosfer ve İletişim Atmosferi ile öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, sosyal bireyler olma, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunar. Böylece öğrencilerimiz okullarımızda sadece sınavlara değil hayata da hazırlanır.

DAEK’in anasınıfından itibaren tüm akademik programlarında temel aldığı proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ortaokulda da devam eder. Çalışmalar, öğrenciyi temel alan sorgulayıcı öğrenme ilkesine dayanır.

Eğitim sistemimizde öğrencilerimize “öğrenmeyi öğretmek“ ilkesini benimsediğimiz için değişen müfredat programları ve sınav sistemlerine de kolayca adapte olabilirler.

Sınav hazırlık sürecinde öğrencilerimiz gerek akademik yönden gerekse rehberlik hizmetleri yönünden bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak yönlendirilir.

Öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlarken MEB yayınlarının yanı sıra konu anlatımlı kaynak kitaplar, soru bankaları, yaprak testler, ünite değerlendirme sınavları, deneme sınavları, digital ders içerikleri ve etkinlikler kullanılır.

Dersler işlenirken kalıcı öğrenmeyi sağlamak için disiplinler arası çalışmalar planlanır ve öğrencilerin tematik sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane vb. alanların hepsini aktif biçimde kullanması sağlanır.

Öğrenci Takibi ve Ödevlendirme

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal yönden takibi sınıf danışman öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından yapılır. Bu süreçte bütün branş öğretmenlerinin de desteği ve yönlendirmesine başvurulur.

Öğrencilerimize sorumluluk duygusunu geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme yapmak amacıyla verilen ödevlerin takibi öğretmenlerimiz tarafından yapılır ve eksiklerine yönelik olarak geri bildirimler yapılarak çalışma planları oluşturulur. Çalışma planları ders öğretmenleri, sınıf danışman öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin ortak çalışmasıyla oluşturulur.

Ulusal Sınavlara Hazırlık

Ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin, sosyal ve psikolojik hazırlıklarını da dikkate alarak hazırlanan eğitim programlarımız, sınavlara hazırlıkta tecrübeli bir kadronun oluşturduğu eğitim müfredatı çerçevesinde uygulanmaktadır. Sınav hazırlığının psikolojik, sosyal ve akademik olarak yapılması, öğrenci ve velilerimizin stresten uzak ve keyifle ilerleyecekleri program 5-8. sınıf arası dönemi kapsamaktadır. 5. ve 6. sınıfta sınava psikolojik ve sosyal alt hazırlık ön plandayken, 7. ve 8. sınıfta öğrencilerimiz daha yoğun bir tempo ile sınavlara hazırlanırlar. Tüm sınıflarda hazırlık sürecinin bir bütün olarak ele alınması temel prensiptir.

Öğrencilerimize sınav hazırlık sürecinde her ünite sonunda eksik kazanımlarını belirlemek ve buna uygun çalışma programlarıyla bu eksiklikleri gidermek amaçlı ünite değerlendirme sınavları uygulanır. Ayrıca periyodik olarak sınav sistemine uygun olarak yapılan deneme sınavlarında sene başından itibaren öğrenciye verilen kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin eksik kazanımları varsa tespit edilerek buna uygun etüt planlamaları yapılır ve kazanım tamamlama süreci takip edilir.

 

360 Derece Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları DAEK eğitim sisteminin en hayati unsurlarından biridir. Uygulamalar 2 temel amaca hizmet eder;

  • Öğrencilerin akademik, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenip bireyselleştirilmiş eğitim programlarının oluşturulması ve gelişim takibi,
  • DAEK eğitim-öğretim sistemindeki tüm süreçlere yönelik bilimsel analizlerin yapılması ve ilgili birimlerin kullanımına sunulması.

Öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme analizleri, ölçme, yerleştirme, önlem alma ve raporlama adımlarından oluşur.

Çünkü biz tüm öğrencilerimizi yalnızca kendi gelişimleri baz alınarak değerlendirmek gerektiğine inanırız. Ayrıca sınıf içi ve dışı etkinliklerimizi planlarken de, öğrencilerimizin öğrenme ortamından etkili şekilde yararlanması için onların tanınması, eğitim programımızın en önemli noktalarından biridir.
Öğrencilerimizi tanıma ve değerlendirme; öğrencimizle ilgili tüm bilgilerin, objektif, esnek fakat tutarlı bir şekilde çok çeşitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması, kayıt altına alınması ve bunları birbiri ile birleştirerek anlamlı ve güvenilir bir karar verme süreci ve raporlanması sistemin temelidir.