Akademik takvim ve yıl boyunca düzenlenmesi kararlaştırılan tüm etkinlikler yıllık olarak hazırlanır, web sitemiz ve DAEK Yönetim yazılımı üzerinden duyurulur. Okulumuz anasınıflarından liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde bir akademik yılda 180 iş gününden az olmamak kaydı ile akademik takvim belirler. Okulumuzun açılış ve kapanış tarihlerinde Milli Eğitim tarafından belirlenen tarihler dikkate alınır. Sadece anasınıfı öğrencilerimiz 1 hafta önce başlayarak oryantasyon eğitimine katılırlar.