DAEK akademik programı, her öğrencinin birey olarak tam potansiyelini gerçekleştirmesine odaklanır. Beceri programı öğrencilere, edindikleri akademik bilgileri hayatta başarıyla uygulama olanağı verir. Öğrencilere kazandırılacak temel beceriler her dersin gündelik etkinlik ve görevlerine yerleştirilmiştir. Buna ek olarak okul sonrası düzenlenen aktivite programları ve sosyal etkinlikler de yaş gruplarına göre değişen uygulamalarla beceri programını destekler, öğrencilere yeteneklerini göstermeleri için araçlar ve fırsatlar sunar.

DAEK Toplumsal Kalkınma Programı, öğrencilere gerek ders içi gerek ders dışı etkinliklerle geliştirdikleri becerileri anlamlı bir projede bütün olarak kullanma ve değerlendirme olanağı verir. Projeye katılım tüm sınıflar için zorunludur. Farklı sınıflar, farklı sorumluluklar alarak bir proje etrafında birleşebileceği gibi benzer amaçları hedefleyen farklı projelere de katılabilirler.

Proje sonunda her öğrenci kendisini yer aldığı projede hangi becerilere ihtiyaç duyduğu, hangi zorluklarla karşılaştığı, hangi becerileri geliştirmesi gerektiği konusunda değerlendirir. İhtiyaçlarına uygun yeni projeler ve aktivitelere katılır.

Beceri programları ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerle sınırlı değildir. Okul çalışanları, öğretmenler ve veliler de model teşkil edeceğinden çeşitli etkinlik ve seminerlere katılırlar.