DAEK eğitim kadrosu, branşlarında uzman, yenilikçi, hayat boyu öğrenmeye inanan yerli ve yabancı öğretmenlerden oluşur. Öğretmenlerimiz düzenli olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında seminer, konferans ve öğretmen eğitimi programlarına katılırlar. Öğretmen eğitimi programlarımız, ölçme değerlendirme çalışmaları ve zümre başkanlarından gelen talepler doğrultusunda planlanır. Teknik yeterlilik, mesleki yeterlilik, teknolojik yeterlilik ve mentorluk eğitimlerini kapsar.

Teknik yeterlilik, sınıf içinde kullanılan ölçme değerlendirme araçlarının etkin kullanımını,

Mesleki yeterlilik, 21. yy. öğretim teknikleri ve gelişen uygulamaları,

Teknolojik Yeterlilik, okulumuzda kullanılan teknolojilerin doğru ve etkin şekilde kullanımının yanı sıra oyunlaştırma ve diğer yenilikçi çözümleri,

Mentorluk eğitimi ise DAEK’in uyguladığı “danışman öğretmen” lik ile ilgili gelişim konularını kapsar.

Danışman öğretmenler, danışmanı oldukları öğrencinin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini takip eder, rehber öğretmenle birlikte çalışır ve veliyi bilgilendirir..