Evrensel Atmosfer

Devr-i Alem Eğitim Kolejleri. Çağdaş eğitim yaklaşımı, ingilizce eğitimine verdiği önem ve uluslararası iş birliği etkinlikleriyle, öğrencilerine evrensel birer kimliğe sahip Dünya vatandaşları statüsünü kazandırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Eğitim Programlarımız, öğrencilerimizin bilim, sanat ve spor faaliyetlerinde birçok festival, etkinlik, proje ve çalışma gruplarına katılmasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal ilgi alanları çerçevesinde katılabilecekleri ISTA (Uluslararası Tiyatro Birliği).MUN (Birleşmiş Milletler Teknoloji Yaz Kampları) ve Astronomi Fuarı bu etkinliklerden başlıcalarıdır.

Ayrıca, eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimiz için, sınav hazırlık, okul iletişimi / seçimi ve diğer konularda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Uluslararası Akreditasyon, Devri Alem Kolejleri’nin ilk açılış kararıyla birlikte gündemine yerleştirilmiş, tüm eğitim ortamlarının tesis edilmesi ve akademik kadro istihdamı, uluslararası eğitim standartları doğrultusunda planlanmıştır.

Yabancı Dil Eğitimi, eğitim sistemimiz içerisinde ana sınıfından başlayıp lise son sınıfa kadar giderek yoğunlaşan bir programla uygulanır. İngilizce eğitiminde, ezber yöntemi yerine deneyimleme, anlama ve ilişkilendirme yöntemlerinin ön planda olduğu bütünsel yaklaşım benimsenmiştir. İngilizce eğitimi, ana sınıfından itibaren Türk ve yabancı

öğretmenler tarafından verilir. Anaokulu seviyesinde 14 saatlik bir programla başlayan

yabancı dil eğitimi, ortaokul ve lise seviyesinde okuma, yazma ve konuşma becerilerine odaklanmış programlarla devam etmektedir. Tüm uygulama dersleri tematik bir anlayışla hazırlanmış olan branş dersliklerinde verilmektedir.