İletişim Atmosferi

Okul, öğretmen ve velilerin aynı dili konuşması, öğrencilerimizin hem akademik başarıları hem de davranış gelişimleri açısından oldukça belirleyicidir. DAEK İletişim Atmosferi, öğrencilerini olduğu kadar velileri, öğretmenleri ve idari birimleri de kapsar ve sürekli olarak destekler.

Okul Aile Birliği, veliler, okul ve öğrenciler arasında bir iletişim köprüsü olarak kurgulanmıştır. İdeal bir iletişim atmosferinin tesisi, okul aile birliğinin varlığına bağlıdır.

Aile Farkındalık Programımız çerçevesinde: Bireysel İletişim Danışmanlığı, Danışman

Öğretmenlik, Seminer/Eğitim ve Atölye Etkinlikleri ve Sınav Hazırlık Sürecinde Aile

Danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Öğretmen Eğitim Programlarımız, hem yenilenme hem de uluslararası program başvurularımızın gerektirdiği standartlar doğrultusunda tüm branş öğretmenlerimizin teknik, mesleki, teknolojik ve mentorluk konusundaki gelişimlerine destek sağlamaktadır. OAEK öğretmenleri, düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı seminer, konferans ve eğitim programlarına katılmaktadır.