İLKOKUL EĞİTİM SİSTEMİ;

Devri-Âlem Eğitim Kurumlarında Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, yapılandırıcı, yenilikçi, özgünleştirilmiş bir akademik eğitim programı ile desteklenerek eklektik sistem oluşturulmuş, uluslararası standartlarda eğitim sunmak amaçlanmıştır. Anasınıflarımız ve ilkokul bir ve ikinci sınıflarımızda eğitim modellerimizde ağırlıklı olarak Oyun Tabanlı Öğrenme ve Sorgulayıcı Eğitim Modeliyle temeller atılırken, ilerleyen yaş guruplarında yerini sosyal duygusal öğrenme modeliyle ders kazanımlarına uygun modeller kullanılarak yapılandırılmış eklektik sisteme dönüştüren akademik bir çalışmaya bırakır.

Fen Bilimleri ve Matematik derslerimizle sorgulayıcı öğrenme ortamının özelliklerinden yararlanılarak soru sorma, keşfetme, tartışma ve değerlendirme aşamaları ele alınarak
öğrenci merkezli sistemimizde eklektik sistemi oluşturan tüm modellerimiz sistemin içine katılarak özgün çalışmaya gidilmiştir.

Eğitim sistemimizde öğrenci eğitimin merkezindedir. Oyun tabanlı öğrenme ve sorgulayıcı eğitim modeliyle de çocuk oyunla öğrenirken oyun aracılığıyla sorgular, ilham alır, zihinsel faaliyetlerini arttırır ve eğitimi etkin hale getirir. Oyunla tecrübe edinir, etkileşim kurar, tüm duyuları ile duyumsayarak öğrenir.

Sosyal duygusal öğrenme modeli ile çevreyle ilişkilendirilerek etkileşim kurar. Tema kazanımlı ders içi ve okul içi etkinlikler hazırlar, bu etkinliklere katılır. Araştırır, mantık yürütür, çözüm bulma ve yaratıcılık becerileri gelişir

Zengin atölye programlarımız ve tasarımlarımızla okullarımızda uygulanmakta olan GEMS programı öğrencilerimizin öğrenmeye ilişkin tutumlarını ve başarı düzeylerini arttırmaktadır.

Anasınıflarımızdan-liseye kadar tüm birimlerimizde eğitim-öğretim amaçlarımız öğrencilerimizi yaşama eksiksiz hazırlamak, dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak, onları, her yerde her zaman başarılı kılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hedefimiz özgüvenli, araştıran-sorgulayan, problem çözme odaklı, kendini iyi ifade edebilen, gelişen dünyaya ayak uydurabilen, bilgili ve duyarlı, karakter sahibi çok yönlü genç bireyler olarak öğrencilerimizi yaşama eksiksiz hazırlamaktır.