DEVRİALEM EĞİTİM KOLEJLERİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, HEDEF VE İLKELERİ

Devrialem Eğitim Kolejleri Kampüslerimizde hedef ve ilkelerinden yola çıkarak; yaratıcı, yenilikçi, dinamik, değişen şartlara uyum sağlayan, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen insan kaynağını istihdam etmek ve bu kaynağı doğru kadrolara yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürdürür. Devrialem Eğitim Kolejleri olarak işe alım süreçlerimizde önem verdiğimiz kriterler aşağıda belirtilmiştir.

·      Alanında Yeterli Bilgiye Sahip Olma

·      Yenilikçi

·      Sorumluluk Sahibi

·      Ekip Çalışması

·      İşbirliği Geliştirme

·      İletişim Kabiliyeti

·      Çözüm ve Sonuç Odaklılık

·      Yaratıcılık ve Girişimcilik Ruhuna Sahip Olma

·     Değişen Şartlara Uyum Sağlama

  • Fırsat eşitliğine saygı ve aday havuzuna dahil edilmek için tüm başvurular İnsan Kaynakları Bölümüne iletilir.
  • Ücret hesaplaması, Devr-i Alem Eğitim Kolejleri Kampüslerinin ücret skalasına dayanılarak hesaplanır ve sadece İK Müdürü tarafından çalışana teklif edilir. Aday çalışanların ücretleri konusunda mevcut çalışanlar tarafından taahhütlerde bulunulamaz.

Devrialem Eğitim Kolejlerinde işe alım süreci Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Başvuruların internet portallarında ya da Web sitemizden yapılması gereklidir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

Devrialem Eğitim Kolejleri Kampüslerimizin eğitim kadrosu işe alımları Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Başvuruların internet ortamında İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile yapılması gereklidir.

  • Devrialem Eğitim Kolejleri İnsan Kaynakları birimi tarafından değerlendirilen CVler telefon ile iletişime geçilip ön mülakat için görüşmeye çağrılır.
  • Ön mülakatı geçen adaylar Eğitim Koordinatörleri tarafından ikinci mülakata alınır.
  • Uygun bulunan akademik kadro adayları kampüs müdürlerine yönlendirilere üçüncü mülakat sağlanır.

Tüm bu aşamalardan geçen adayların referans kontrolü yapılarak İK birimi teklifini yapar. Sözleşme aşamasına geçilir.

  • Devrialem Eğitim Kolejleri İnsan Kaynakları birimi tarafından değerlendirilen CVler telefon ile iletişime geçilip ön mülakat için görüşmeye çağrılır.
  • İhtiyaç duyulan pozisyon ile ilgili IK Birimi özgeçmişleri değerlendirilir. Olumlu bulunan adaylar ile ilgili IK bölümü tarafından öncelikle telefon mülakatı yapılır. Telefon mülakatı olumlu geçen adaylar ile yüz yüze mülakat organize edilir.
  • Mülakatı olumlu geçen adayların referans kontrolü yapılır.
  • Tüm bu aşamalardan geçen adayların referans kontrolü yapılarak İK birimi teklifini yapar. Sözleşme aşamasına geçilir.

Akademik Koordinatörlerimiz tarafından oryantasyon sürecimiz yönetilir. Eğitim öğretim dönemine başlamadan 15 günlük seminer dönemi düzenlenir. Sene içerisinde yapılacak tüm çalışmaların eğitimi verilir.

Performans değerlendirme ve profesyonel gelişim birbirini besleyen iki süreçtir.

Performans değerlendirmenin önemli bir parçası öğrenme ortamı içinde kazanılan becerilerin kullanılması ve geliştirilmesinin gözlemlenmesidir.

Sistem doğrultusunda, düzenli değerlendirme/gözlemler sonucunda okul, bölümler ve kişiler ile ilgili profesyonel gelişim haritası oluşturulmaktadır.