Öğrenci Yaşamı, Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Etkinlik Programları

DAEK Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre birçok kulübe katılabilirler. Öğrenci kulüpleri, bilim, sanat, spor, yabancı dil, sosyal bilimler gibi birçok alanda öğrencilere kendilerini ifade etme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı verir.

DAEK tüm sınıflar için kulüp dersleri düzenler. Spor, tiyatro oyunları, yemek pişirme, ev ödevi yardımı ve daha pek çok aktivite sunar. Ortaokul ve Liseler için etüt ve sınav hazırlık programlarının yanı sıra sanat ve spor dallarıyla ilgili dersler de düzenlenir.

Kulüpler ve sosyal etkinlik programları, DAEK Beceri Programında özellikle üzerinde durduğumuz, iletişimi güçlü, özgüvenli, sorumluluk alan, toplumsal konulara duyarlı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar. Bu nedenle tüm öğrencilerimiz aktif rol almaya teşvik edilir. Düzenlenen tüm sosyal aktivite, yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler boş zamanları değerlendirmekten ziyade akademik programın bir devamı olarak öğrenme hedeflerini destekleyecek şekilde planlanır ve yıllık takvime eklenir.

 

  • Kütüphane

Uygarlığın göstergesi olan kütüphaneler, günümüzde sadece kitap alınan yerler olmaktan çıkmış dijital dünyanın tüm olanaklarını sunan yaratıcı öğrenme merkezleri haline gelmiştir. DAEK kütüphanesi, gerek kapladığı alan, gerek yerli, yabancı, basılı ve dijital kaynakları gerekse tasarımı açısından Türkiye’nin en büyük ve en iyi lise kütüphanesi olmaya adaydır. Kütüphanede bireysel ve grup çalışmaları için özel alanlar oluşturulmuştur. Derslerde bilgi ve teknoloji okuryazarlığı konusunda çalışmalar yapılarak kütüphane kullanımı özendirilir.

 

  • Yemekhane ve Kafeteryalar

Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için okulumuzda kafeterya ve yemekhane hizmetleri verilmekte, sofra adabı, sağlıklı beslenme gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Yemekhanemizde her gün anasınıfı öğrencilerimize sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğle yemeği; ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği; lise öğrencilerimize öğle yemeği verilmektedir.

Yemekler, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanır, yemekler yerinde üretilerek öğrencilerimize servis edilir. Haftalık menüler konusunda velilerimiz bilgilendirilir.

Okul içinde ve okul bahçesinde bulunan 2 adet kafeteryamız, yemek saatleri dışında öğrencilerimizin yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenmiştir.