DAEK, “öğrenme ortamı” kavramını fiziksel çevreden çok daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde tanımlar. Okulun içinde veya dışındaki tüm ortamları öğrenmek için bir fırsat olarak görür. Amacımız, her zaman her yerde öğrenmeyi destekleyici ortamlar oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeyi devam ettirmektir.

Fiziksel çevrenin çocuklarımızın öğrenme deneyimleri açısından hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, dijital ortamlardan masa ve duvarlara, kafeteryadan açık alanlara kadar okulun tüm olanaklarını öğrenme amaçlarımıza hizmet edecek şekilde düzenledik.

  

 • Sınıf ortamı

Sınıflarımızda hem bireysel hem de grup çalışmaları için uygun şekilde tasarlanmış modüler sıralar, mobil masalar ve değişik yaş grupları için rahat dekoratif mobilyalar bulunur.

 

 • Atölye ve Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz eleştirel düşünce ve yaratıcılık gerektiren anlamlı projelerde işbirlikçi bir yaklaşımla çalışırlar. Amaç akademik içeriğin öğretilmesinin yanı sıra yeni fikirler üretme ve problem çözmede bu içeriğin akılcı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Böylece, 21. Yy da başarı için gerekli gerçek yaşam becerilerini geliştirirler. Laboratuvar ve Atölye çalışmaları öğrencilere girişimcilik ve tasarım projeleri için uygulama ortamları sağlarken bizlere de geleceği tasarlayan, geleceğe yön veren nesiller yetiştirme imkanını verir. Bu nedenle DAEK akademik programında atölye ve laboratuvarların ayrı bir önemi vardır.

DAEK’te teknoloji tasarım atölyesi, fen ve bilgisayar laboratuvarları bulunur. Laboratuvar ve Atölyeler grup ve bireysel çalışmaların rahatlıkla yapılmasını sağlayan taşınabilir mobilyalarla düzenlenmiştir. Bilgisayarların sabit olmayan masalara yerleştirilmesi eğitim ortamının yapılacak çalışmalara göre kurgulanmasını sağlar.

 

 • Spor ve Konferans Salonları

Yaklaşık 400 kişi kapasiteli konferans salonumuz seminer, drama, etkinlik, sunum ve gösteriler için yıl boyunca aktif olarak kullanılacaktır. Gerek salon kapasitesi gerek ses ve görüntü olanakları açısından kampüsün tüm akademik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte hazırlanmıştır.

Spor salonumuz öğrencilerimiz tarafından voleybol, basketbol, hentbol gibi takım sporlarının yanı sıra hareket etkinlikleri için kullanılan crossaction programı için de kullanılır.  

 

 • Ödevler

Öğrencilerin derste öğrendiklerini ödevler sayesinde pekiştirir ve konuyu tam olarak kavrarlar. Ödevlerini düzenli yapan öğrencilerin yapmayanlara oranla çok daha başarılı olduğu bir gerçektir. Okul dışında öğrencilere verilen tüm çalışmalar ödev olarak tanımlanır. Öğrencilerin ödevlerini istenen şekilde yapmaları ve teslim etmeleri konusunda veli ve öğretmenlere de bazı görevler düşmektedir.

 • Öğrenciler ödevlerini kendileri yaparlar,
 • Kaynak göstermeden alıntı yapamaz, başkalarının çalışmalarını kullanmazlar.
 • Ödevi zamanında ve eksiksiz olarak teslim ederler.
 • Öğretmenler, çocukların öğrendiklerini pekiştirecek, günlük yaşamla bağlantı kurabileceği, ders kazanımlarına uygun ödevler vermekle yükümlüdür.
 • Ödevin nasıl yapılacağı ve önemi öğrenciye anlatılmalıdır.
 • Ödevin tamamlaması için yeterli zaman verilmeli, teslim tarihini net olarak bildirmelidir.
 • Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri bilgilendirilir,
 • Veliler, çocuklarının ödevlerini yapmamalıdır, ona yardımcı olmalı, yol göstermelidir.
 • Veliler, çocuklarına gerekli çalışma ortamını sağlamalıdır.
 • Veliler gerektiğinde Danışman öğretmen ile iletişime geçebilirler.

 

 • DAEK Öğrenci Bursu

Öğrencilerimiz kampüs yönetimi tarafından belirlenen tarihlerde burs başvurusunda bulunabilirler. Burslar çeşitli oranlarda MEB tarafından belirlenen yönetmeliklere uygun olarak verilmektedir.