DEVRİ ALEM’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefleyen Devri Alem Eğitim Kolejleri, yabancı dil eğitimlerine Anaokulundan itibaren başlar.

DAEK’te yabancı dil eğitimi anasınıfından başlayıp lise son sınıfa kadar giderek yoğunlaşan bir programı içerir. Öğretmen yerine öğrenciyi merkeze alan, ezberleme yerine deneyimleme, anlama ve ilişkilendirmenin ön planda olduğu “bütünsel yaklaşım” benimsenmiştir. Bu yaklaşım, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyeli ortaya koyduğu, oyun aracılığıyla kendini ifade ettiği bir süreci başlatır. Harmanlanmış (karma) eğitim modeli, teknoloji çağında doğan çocuklarımıza, interaktif oyunlarla eğlenceli öğrenme ortamları sunar. İlkokuldan itibaren titizlikle desteklediğimiz kütüphane kullanımı ve kitap okuma alışkanlığı İngilizce eğitimlerinde de sürdürülür. Okuma saatleri dışında öğrenciler evde de kitap okumaya özendirilir. Okudukları kitaplardan rapor ve sunumlar hazırlarlar. Okuma etkinliklerine parelel olarak dikte çalışmaları da ilkokul yıllarında başlar. Öğrenciler kendi yaşlarına ve seviyelerine uygun metinleri okurken aynı zamanda bunları yorumlama ve öğrendikleri yapıları kullanarak yazma çalışmaları yaparlar. DAEK’in sağladığı yurtdışı etkinlik ve projeler, öğrencilere öğrendiklerini sosyal bir ortamda uygulayabilme, farklı kültürleri tanıma ve arkadaş edinme olanağını verir.

Anaokulunda oyun ve şarkılarla İngilizce ile tanışan öğrencilerimiz, İlkokulda haftada 14 saat yabancı dil eğitim ile programa devam ederler. İngilizce dersleri “Main Course” ve “Communication Skills” çalışmaların içerir. Öğrenciler, hem Türk hem de yabancı öğretmenlerle çalışırlar.

İlk yıllarda amaç İngilizceyi sevdirmek, kendilerini özgüvenle ifade edebilme becerisini oluşturmaktır. Ders kitapları haricinde okuma kitapları, dijital kaynaklar ve öğretmenlerin hazırladığı değişik ders içi aktivitelerle konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri geliştirilir. Video uygulamaları ile bireysel gelişimlerine uygun eğitim programları sunulur, grup çalışmaları ile konuşma pratikleri desteklenir.

İngilizce eğitimlerinde, dil eğitiminde etkinliği kanıtlanmış uluslararası yayınlar kullanılır.

Öğrenciler, 2. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca dersi görürler. Almanca dersleri de öğrencilerin yaşlarına uygun eğlenceli aktivitelerle işlenir. Öğrencilerin ikinci bir yabancı dili tanımaları, temel düzeyde kullanmaları ve farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

İlkokulda okutulan kısa metinler ortaokulda yerini öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun hikaye ve romanlara bırakır. Böylece öğrenciler edebiyat bilgilerini de geliştirmeye başlar.

Sene başında yapılan yerleştirme sınavı ile öğrencilerin seviyeleri belirlenerek, ders yılına uygun düzeyde olmayan öğrencilere ön hazırlık programları, yıl ortasında ve sonunda yurtdışında eğitim olanakları sunulur.

Teknolojinin dil eğitiminde doğru ve etkili kullanımı ortaokul ders programında da önemli yer tutar. Öğrenciler kendi şifreleriyle öğretmenleri tarafından atanan kendi ihtiyaçlarına uygun içeriklere ve eğlenceli oyunlara ulaşabilirler.

İkinci yabancı dil eğitimine ilkokul 2 sınıfta başlayan öğrencilerimiz, ortaokulda da haftada 2 saat olarak eğitimlerine devam ederler. Dilbilgisi, dinleme, okuma-yazma, konuşma ve kelime bilgisi becerileri dengeli olarak geliştirilir, öğrenciler gerçek yaşamla bağlantılar kurar, öğrendikleri dili kültürü ile birlikte öğrenir. Hedef dilin ulusal ve önemli günleri derslerde temalar yardımıyla işlenir. Akıllı tahta uygulamaları, interaktif eğitim içerikleri öğrenmeyi kolaylaştırır.

Anasınıfından itibaren 8. Sınıf sonuna kadar aldıkları yoğun eğitimle akıcı bir İngilizceye sahip olan öğrencilerimiz lisede, iletişimsel öğrenme metodu ile dili aktif olarak kullanabilecekleri proje çalışmaları, münazaralar, edebi metinler üzerine okuma/inceleme çalışmaları ve yoğun olarak yazma çalışmaları yapar, üniversiteye ve iş hayatına hazırlanırlar.

Uluslararası kulüp ve etkinliklere katılarak bir yandan İngilizcelerini geliştirirken bir yandan da dünyanın gündeminde olan sorunları takip eder, çözüm yolları arar, anlamlı projelerde yer alırlar.

 

 

Cambridge Sınavları

Özellikle 7-12 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış olan Cambridge Üniversitesi Young Learners sınavları öğrencilerin İngilizce dil becerilerini uluslararası standartlarda ölçen ve belgelendiren sınavlardır. Sınav içeriği resimli, eğlenceli ve renklidir; öğrenciler soruları yanıtlarken zorluk çekmez ve sıkılmazlar. Cambridge Young Learners sınavları İngilizce öğretimi alanında uzman kişiler tarafından (Cambridge ESOL) İngiltere’de hazırlanmakta ve değerlendirilmektedir.

Cambridge English YLE sınavları Starters, Movers ve Flyers olmak üzere 3 ayrı seviyeden oluşmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin İngilizce öğrenimlerini desteklemek amacı ile hazırlanmış uluslararası geçerliliği olan sınavlardır.

Cambridge sınavları Devri Alem Eğitim Kolejleri öğrencileri için her yıl okullarımızda düzenlenir.